Psychiatra dziecięcy

ADHD, zespół Aspergera, autyzm, anoreksja, tiki to zaburzenia często diagnozowane u dzieci i młodzieży. W przypadku problemów wynikających z trudów wychowania, cierpienia, na które dziecko może być narażone, proces diagnostyczny może być dłuższy niż w przypadku pacjentów dorosłych. W
zależności od wieku dziecka, czasu trwania problemu, jego złożoności, postawienie właściwej diagnozy zajmuje zazwyczaj dwa spotkania. Niekiedy rodzice są proszeni o przybycie na pierwszą wizytę bez dziecka. Szczegóły zostaną z Państwem ustalone indywidualnie, w trakcie telefonicznego
umawiania wizyty.

W dbałości o kompleksowość procesu diagnostycznego i dla usprawnienia jego przebiegu, na pierwszą wizytę rodzice są proszeni o dostarczenie:

– wypełnionego formularza dotyczącego rozwoju dziecka, dostępnego pod linkiem

– dokumentacji medycznej dziecka (książeczka zdrowia, karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEK, opisy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego)

– posiadanych opinii psychologicznych, wyników przeprowadzanych testów

– świadectw, opinii szkolnych

 

W przypadku wątpliwości diagnostycznych dziecko może zostać skierowane na diagnostykę psychologiczną.

 

Jako psychiatra dziecięcy zajmuję się pomocą, wsparciem i leczeniem dzieci i młodzieży z:

 • ADHD
 • Zaburzeniami ze spektrum autyzmu: autyzm, zespół Aspergera
 • Zaburzeniami odżywania: anoreksja, bulimia
 • Samookaleczeniami
 • Depresją
 • Lękiem (dawne nerwice)
 • Zaburzeniami Zachowania
 • Trudnościami w uczeniu się: min. dysleksja, dysortografia
 • Tikami, Zespółem Tourette’a
 • Niepełnosprawnością intelektualną
 • Uzależnieniami

Monika Kumorek, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

https://mkumorek.com/